GDPR - ECONVENABIL ONLINE SRL

Stimate Client,

Aceasta pagina cuprinde o informare cu privire la datele colectate de la dumneavoastră. În colectarea acestor date, conform legii, trebuie să vă furnizam informații despre noi, motivele pentru care colectăm datele și cum le vom utiliza, precum și despre drepturile pe care le aveți cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal.

Prin acest formular vă solicităm să vă exprimați consimțâmantul pentru a putea utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal, în scopurile specificate aici. Vă rugăm să selectați doar dacă sunteți de acord să ne acordați acest consimțământ în vederea scopurilor specificate aici.

Cine suntem?

Denumirea societații care vă solicită consimțâmantul pentru utilizarea datelor dumneavoastră, în scopurile specificate în acest formular, este:

ECONVENABIL ONLINE SRL

Bd. Victor Dumitrescu ,nr.112

Dobroesti, judetul Ilfov, România

Dorim să utilizăm următoarele date cu caracter personal:

  • Numele
  • Prenumele
  • Număr de telefon
  • Adresa de e-mail
  • Adresa livrare
  • Adresa IP

În ce scopuri dorim să utilizăm datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră vor fi folosite exclusiv în scopul efectuării: comenzilor / intocmirii contractelor si facturilor/ intocmirii documentelor de transport / marketing.

Ce vom face cu datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră vor fi transmise către  furnizorii de servicii aferente scopurilor menționate mai sus. De asemenea, ECONVENABIL ONLINE SRL poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii afiliate sau cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în scopurile specificate aici.

Datele dumneavoastră ar mai putea fi transmise organelor de poliție, parchet, instanțe judecătorești sau altor instituții care exercită autoritatea de stat, în măsura în care au atribuții legale în sensul primirii unor astfel de date și în strictă concordanță cu prevederile legale aplicabile.

Datele dumneavoastră nu vor face obiectul unui proces decizional individual automatizat care să producă efecte juridice asupra dumneavoastră.

Vă rugăm să aveți în vedere că, prin consimțământ, vă exprimați acordul expres cu privire la prelucrarea acestor date in scopurile mentionate.

Retragerea consimțământului

Vă puteți retrage consimțământul oricând, fie debifând din contul dv de client intregistrat pe site-ul nostru, fie adresându-vă în scris către noi, la adresa noastră indicată în acest formular, fie la adresa de email: protectiadatelor@completsecuritysolutios.ro

Durata de păstrare a datelor dumneavoastră

Vom pastră datele dumneavoastră timp de 5 ani de la data ultimei comenzi către noi.

Drepturile dumneavoastră

Aveți dreptul legal de acces la datele pe care ni le furnizați, precum și dreptul de a ne solicita rectificarea acestora sau restricționarea prelucrării. De asemenea, aveți dreptul legal de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, precum și dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.  Aveți dreptul legal la portabilitatea datelor și dreptul legal de a ne solicita ștergerea acestora.

Dreptul de a vă plânge

Dacă aveți vreo nemulțumire cu privire la utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră, pe care noi nu am putut-o soluționa, vă puteți adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, conform instrucțiunilor aflate pe website-ul acestei instituții www.dataprotection.ro, sau direct la adresa acesteia:

Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod poștal 010336
București, România

Documente Utile 
Politici Protectia Datelor
Politici Confidentialitate
Politici utilizare cookies - Website-uri
Cerere exercitare drepturi GDPR